Bjurfors Leadership Academy

Välkommen!

Bakom mål, strategier och strukturer finns människor som ger organisationen liv och skapar resultat. Som chef och ledare har du en nyckelroll i att leda verksamheten framåt och öka medarbetarnas engagemang och delaktighet för att nå målen. Därför är det viktigt att du som chef och ledare kan öka effekten i organisationen genom att leda utvecklingen av personer och hur vi jobbar tillsammans.

Chefer ställts inför många olika ledarskapssituationer, både stimulerande och krävande. De vet att verkligheten är mångsidig och svaren på frågorna oftast inte är enkla. I det snabba arbetstempot ska de hantera den strida strömmen av frågor i vardagen och även kunna se framåt för att visa riktningen. Det är dags att stanna upp, lyfta blicken och få ny inspiration.

Ledarutveckling Bjurfors

Programmet är intensivt, engagerande och inspirerande där du som deltagare får personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat. Ni kommer att få konkreta modeller för ett personligt ledarskap som kan användas direkt i er arbetssituation. Utbildningen ger ett unikt upplevelsebaserat lärande med övningar i olika sätt att agera som ledare, reflektion och samtal med andra chefer i liknande situation, träning i smågrupper, både egna och andras angelägna fallbeskrivningar och ett teoretiskt ramverk. Lärdomarna kan på ett direkt och självklart sätt användas i vardagen.

Ni får också möjlighet att förbättra er förmåga att skapa resultat tillsammans genom coaching, dialog och delaktighet. Genom att lära sig att ta in motsatta perspektiv, möta andras motstånd och effektivt medla i konflikter skapas en grund för ett effektivt samarbetsklimat som möjliggör utveckling och förbättrade resultat.

Ni som chefer kommer att få reflektera över ert ledarskap, öva på att vara närvarande och skapa effektiv dialog med andra, ge och ta emot feedback samt träna på olika sätt att ta er an och hantera olika jobbiga ledarsituationer som ni möter. Ni får ökad förståelse för hur ert sätt att leda kan påverka arbetsgruppens effektivitet och att ledarskapet också påverkas av den organisationskultur som ni verkar i. Ni får utforska gruppdynamik och hur de kan göra för att förbättra effektiviteten i er arbetsgrupp.

 

Målgrupp

Franchisetagare på Bjurfors.

 

Syfte

 • Skapa ett ledarskap som är en kulturbärare och skapa engagemang som leder till resultat
 • Bli en bättre ledare med en fördjupad insikt om styrkor och utvecklingsområden inom ledarskapet
 • Få verktyg, insikter och hjälp till problemlösning kring egna utmaningar i ledarrollen samt insikter och coaching i syfte att bygga Bjurfors ledarskapskultur
 • Ökat nätverk med andra ledare inom Bjurfors och ett ökat tvärfunktionellt samarbete
 • En fördjupad förmåga att leverera ett resultat som bidrar till att Bjurfors når de strategiska målen

 

Ur innehållet

 • Att vara chef och ledare på Bjurfors – från värdeord till beteenden  och kultur
 • Situationsanpassat Ledarskap®
 • Kommunicera tydligt som chef och ledare 
 • Coachande ledarskap 
 • Feedback
 • Mitt ledarskap – styrkor och utvecklingsområden 
 • Leda team – situationer och kritiska ledarbeteenden
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Leda i förändring
 • Effektivitet i möten 
 • Leda på distans

 

Programledare

Paul Meyer är programledare för Ledarutveckling Bjurfors. Paul har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är också utbildad gymnasielärare. Han startade sin karriär inom finansbranschen, där han hade olika befattningar i Stockholm, London och Moskva. Han var verksam inom trading, riskkontroll och försäljning av aktierelaterade produkter. Han hade i sina olika befattningar ledaransvar över grupper som rapporterade till honom. Efter 16 år i denna bransch sadlade Paul om till att bli gymnasielärare, något han alltid hade drömt om. Han arbetade sammanlagt 11 år på Danderyds Gymnasium som lärare i Matematik, Ekonomi och Ryska. Idag undervisar Paul i ledarskap och använder då en kombination av teori, sina pedagogiska färdigheter och tidigare arbetslivserfarenheter.

 

Upplägg och datum

Modul 1: Onsdag-torsdag 16 – 17 februari (kvällsarbete och övernattning på Skogshem & Wijk)

Modul 2: Tisdag 15 mars 9.00 – 12.00 Zoom

Modul 3: Torsdag 31 mars (heldag centralt i Stockholm)

Modul 4: Torsdag 7 april  9.00 – 12.00 Zoom

 

Pris

Utbildningen Ledarutveckling Bjurfors Stockholm Grupp 4 enligt upplägget ovan kostar 13 000 kr exklusive moms. I priset ingår arbets- och analysmaterial från Situationsanpassat Ledarskap®, dokumentation från Lantella, förstudie, administration och programledning.

Modul 1 genomförs på Skogshem & Wijks konferensanläggning och den estimerade kostnaden för modulen (helpension, sal och logi) är 3 500 kr exklusive moms som betalas separat till konferensanläggningen vid utcheckningen.

Kontakt

För eventuella frågor kontakta Renate Viering, VD på Lantella ledarskap
e-post renate.viering@lantella.se
Tel 0707-808 864

 

Om- och avbokning

… senast 29 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften. 

… 28–0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Deltagaren ansvarar för att avboka sin eventuella internatplats på konferensanläggningen, samt täcka eventuella kostnader till följd av att den avbokas. Konferensanläggningen tillämpar branschregler vad gäller av- och ombokningar, innebärande att om av- eller ombokning sker senare än åtta till fyra (beroende på anläggning) veckor före ankomst, medför detta en kostnad för deltagaren. Av- eller ombokning sker direkt till konferensanläggningen på bokning@skogshem-wijk.com.