Program

Här presenterar vi några av de program som är mycket efterfrågade av organisationer för att utveckla sina chefer, ledare och specialister. Se programmens innehåll och omfattning som en inspiration. Vi skräddarsyr innehållet utifrån era specifika utmaningar och vad ni vill uppnå med insatsen. Det kan handla om enskilda individer, mindre grupper eller omfattande uppdrag där hela organisationer behöver stöttning och utveckling i ledarskapet.

Programmen är utformade för att hantera ledarskapets utmaningar som uppstår i varje skede av karriären med både de verktyg och den träning som behövs för att skapa resultat. I kombination med individuell coaching märks resultaten ännu snabbare.

Ny som chef

Du är ny i din roll som chef och vill utvecklas i ditt ledarskap. Programmet Ny som chef förflyttar dig snabbt framåt så att du kan inspirera, engagera och motivera andra. Vi ger dig verktyg, ett givande nätverk, förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Programmet ger dig en ökad självinsikt och en större medvetenhet kring din roll som chef och ditt personliga ledarskap. Du får med dig värdefulla verktyg och träning i att bl a coacha, påverka, förändra och utveckla.

 

Målgrupp

Du är ny i din chefsroll och har jobbat som mest två år som chef.

 

Ur innehållet

Personligt ledarskap, målformulering och målarbete

 • Vad innebär rollen och mandatet som chef
 • Min värdegrund och hur detta påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness och närvaro i mitt ledarskap
 • Hur delegera och hur prioritera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
 • Team och kommunikation
 • Kommunikationsmodeller – för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering och medling
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter

Leda utan att vara chef

Du har en roll som innebär att du förväntas leda, utveckla och stödja andra samt nå mål och skapa resultat utan att ha ett formellt chefsansvar.

Programmet ger dig en omfattande utbildning i ledarskap, både när det gäller ditt personliga ledarskap och att motivera och engagera andra och bli en effektiv ledare. Genom de erfarenheter som finns i gruppen i kombination med de modeller och teorier i programmet vill vi skapa en tydlighet i den ofta komplexa roll som det är att leda utan att vara chef.

 

Målgrupp

Projektledare, teamledare, arbetsledare, processledare, samordnare eller någon annan form av ledarskap – utan att vara formell chef för gruppen eller teamet.

Personligt ledarskap, team och kommunikation

 • Vad innebär rollen att leda utan att vara chef
 • Mina värderingar och hur de påverkar mitt ledarskap
 • Tid för feedback och reflektion
 • Mindfulness
 • Delegera
 • Handlingsplan för fortsatt ledarskap
 • Kommunikationsmodeller– för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Ledarskapsteorier
 • Att driva förändring
 • Konflikthantering
 • Feedback
 • Svåra samtal
 • Coachande ledarskap
 • Erfaren ledare inbjuds och reflekterar kring sitt ledarskap och erfarenheter.

Projektledarprogrammet

Du är ny i din roll som projektledare och vill öka effektiviteten i dina projekt genom både en tydligare struktur och att utveckla ditt ledarskap. Programmet ger dig en bas att stå på för att kunna handskas med ett projekts alla utmaningar.

Struktur innebär att både förstå hur ett projekt hanteras utifrån företagets perspektiv men också att kunna omsätta det i praktiken.

Hållbart ledarskap innebär förståelse för dina styrkor och för hur du på bästa sätt tar tillvara på dina medarbetares potential. Det består också av att ta hand om dig själv i rollen som projektledare.

 

Målgrupp

Du är ny i din roll och har jobbat som mest två år som projektledare.

 

Ur innehållet

 • Struktur
 • Projektmodell (roller, beslut, faser och dokument)
 • Målformulering på kort och lång sikt
 • Bryta ned ett mål i aktiviteter (WBS)
 • Estimering av tid och kostnad
 • Tidsplan (GANTT-schema)
 • Budget
 • Riskanalys
 • Hållbart ledarskap
 • Vad innebär rollen och mandatet som projektledare
 • Kommunikationsmodeller – för tydlig och effektiv kommunikation
 • Gruppers utvecklingsprocess
 • Individens påverkan på en grupps utvecklingsprocess
 • Feedback som verktyg
 • Coachande ledarskap
 • Stress och stresshantering

International Leadership Program

The International Leadership Program provides managers with the tools and processes needed to meet their organization’s leadership challenges. The program will increase your knowledge and self-awareness and give you relevant perspectives and skills to work effectively as a leader in organizations where different cultures meet.

 

Participant Profile

Managers and leaders working in an international environment. Non-Swedish speaking leaders as well as Swedish speaking leaders, working in a cross culture context. You are looking for a program combining management development and cultural differences. All sessions will be held in English.

 

Goal and aim

The program will enhance your competence and your ability to lead in an international culture.

We give you the tools to inspire, engage and motivate.

 

You will

 • get a valuable network, understanding of your strengths and how to best take advantage of your employees’ potential. 
 • receive valuable training upgrade your ability to coach, influence, drive change and develop your personal leadership.
 • be introduced to an instrument which measures the effectiveness and the impact of your leadership style before and after the program.

 

Content

 • Assessment of your leadership capacity with feedback from your organization and diagnose areas to improve your leadership skills.
 • Operate as a representative in different dimensions of authority.
 • Value-based leadership: increase your awareness of how culture and your values influence behaviors and results.
 • Communication models to improve your communication skills,
 • Learn to build trust and listen actively to find common ground.
 • Conflict management.
 • Challenging conversations.
 • Coaching as a tool to motivate and energize: helping employees own their jobs and strive for excellence.
 • Feedback techniques for building trust and enhancing personal professional growth.
 • Leading groups to improved interaction and effective performance.
 • Leading change to minimize low performance.
 • Going from claiming working with goals to actually delivering.
 • Plan a roadmap for further development of your leadership.
 • Leadership performance follow up.
 • All sessions and discussions will be put in an international context

Vill du veta mer om Lantellas ledarskapsprogram?