Program

Grupputveckling – teambuilding

Ett högpresterande team är en grupp där alla har samma uppfattning om det sammanhang de verkar i och där alla har en gemensam vision om hur framtiden ser ut. Olikheter och likheter i gruppen ses som tillgångar och gruppen utnyttjar varandras kompetenser med kreativitet och inspiration. Produktiviteten och arbetsglädjen är hög. Gruppens effektivitet är direkt relaterad till medlemmarnas tillit till varandra och en önskan om att bidra till varandras och verksamhetens framgång.

Det finns en väl fungerande kommunikation med fokus på uppgift och resultat. Idag är förändringstakten avsevärd och utmaningarna stora. Ett effektivt team enligt ovan gör skillnad för verksamheten. En grupp kan behöva hjälp för att utvecklas mot ett engagerat och högpresterande team. Vi utgår från gruppens verkliga situation, dilemman och mål i syfte att skapa ett produktivt samspel mellan gruppens medlemmar, vilket i sin tur genererar effektivare verksamhet och förbättrat resultat.

Med Lantella Ledarskaps medverkan kan du förvänta dig ett ökat gemensamt ansvarstagande, ökad öppenhet, tillit och delaktighet, en tydligare ansvarsfördelning och högre effektivitet. Konsekvensen blir också ett högre engagemang och ökad arbetsglädje. Resultaten kommer att avspegla sig i verksamheten.

Kontakta mig så för vi en dialog hur vi kan hjälpa till. Du når mig på renate.viering@lantella.se eller på 0707-808 864. 

”Teamwork begins by building trust and the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.”

– Patrick Lencioni