Nätverk

Nätverk för erfarna chefer

Utmaningarna som ledare möter i dagens arbetsliv är många och det är svårt att kunna klara allt helt själv eller fullt ut få det utvecklingsstöd som behövs i den egna organisationen. Du kan behöva en grupp personer i liknande situation för fortsatt lärande och ett personligt hållbart ledarskap där det går att följa din inre kompass. En grupp som bildar ett personligt nätverk där det går att föra fördjupade samtal och öppet dela det som är viktigast för dig som ledare och person – det du gläds över, det du blir fru­strerade av, det du känner dig besviken på, dina förhoppningar och farhågor, det du tror på och är övertygade om. Nätverket vänder sig till erfarna chefer och ledare och som leder andra chefer (mellanchefer).

Återkommande träffar två gånger om året

Nätverket träffas återkommande i verkliga livet två gånger om året och har även en virtuell mötesplats. Utrymme när gruppen träffas ska ges till att ventilera och få coachning i egna frågeställningar, inspiration, nyheter, näring i ledarskapet, ledarskapsverktyg och litteraturtips. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få ny kunskap inom ledarskapsområdet som utgår från egna verkliga utvecklingsbehov där du som deltagare är med
och styr agendan själv.

 

Nätverket idag

Idag är det sex deltagare i nätverket som vill göra en nystart utifrån upplägget som redan har fungerat i fem år och hitta en kärna på åtta till tio deltagare. Nätverket vill fortsätta att utvecklas tillsammans och hoppas på nya spännande personer. Målgruppen är ledare för ledare med gedigen ledarskapserfarenhet som kanske redan har gått en hel del ledarskapsprogram och vill fortsätta sin personliga ledarutveckling och tycker att upplägget är tilltalande. Det vore roligt om det kunde bli flera nya från andra branscher och organisationer än dagens nätverk som kommer från privata aktörer inom digital transformation, bank & försäkring och anläggning samt olika statliga verksamheter.

 

Så går du med

Nätverket riktar sig till dig som är erfaren chef och också har positionen att du leder andra chefer (mellanchef). Du behöver även ha genomfört någon typ av ledarutveckling eller på något annat sätt utvecklat dig själv i det personliga ledarskapet innan du går med. 

Om du inte redan har deltagit i ett program inriktat särskilt till mellanchefer rekommenderar vi tre enskilda samtal med programledaren inför första nätverksträffen. Syftet med dessa samtal är att få en kickstart utifrån de praktiska ledarverktyg, den teoretiska grund i att leda andra ledare och det bakomliggande arbetssättet som nätverket vilar på.

Är du intresserad av att gå med i nätverket kommer programledaren ha ett personligt samtal med dig per telefon innan du kan anmäla dig. Syftet med samtalet är att beskriva hur nätverket och dess upplägg fungerar, få en bild av var du befinner dig och har för målsättning framåt i ditt ledarskap, stämma av att detta kan vara ett nätverk som motsvarar dina förväntningar samt undersöka om det kan finnas några ytterligare frågor kring nätverket.

”Find a group of people who challenge and inspire you, spend a lot of time with them, and it will change your life forever.”

– Amy Poehler

Jag vill veta mer om Nätverk för erfarna chefer