Coaching

VD-coaching

VD-coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och dig själv.

Som VD är det viktigt att medvetandegöra det egna sättet att utöva ledarskap och vara beslutsam. Det är något som varje ledare behöver upptäcka, utforska och utveckla själv. Med en extern coach som bollplank får du någon som lyssnar med närvaro och ställer fördjupande och klargörande frågor med fokus på dina behov och din utveckling.

VD coaching är ett samarbete mellan VD och en extern professionell coach som ger:

  • Någon som lyssnar till vad som är viktigt för dig och coachar dig att uppnå det du vill utifrån den större bilden
  • Stöd i VD-rollen och din personliga utveckling som uppmuntrar till att fortsätta när det känns utmanande
  • Utrymme att reflektera och tänka utifrån kraftfulla frågor ställda för att ge fördjupning och perspektiv

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.”

– Will Shutz

Jag vill veta mer om VD-coaching