Coaching

Individuell utvecklingsplan

Om behovet finns att skräddarsy en insats för en chef eller en mindre grupp om 2-3 stycken så hjälper vi er gärna med det. Det kan vara en chef som är helt ny i sin roll som har ett behov av att kombinera sin utvecklingsinsats med ett antal ledarverktyg och coaching. Upplägget skräddarsys helt utifrån individen eller den lilla gruppens erfarenhet, behov och resultatet som ska uppnås.
Kontakta oss förutsättningslöst för att diskutera era behov.

”Ibland när jag tänker på vilka oerhörda konsekvenser det blir av småsaker… känner jag mig frestad att tänka att det inte finns några småsaker.”

– Bruce Barton

Jag vill veta mer om individuell utvecklingsplan