Coaching

Individuell coaching

Individuell coaching fokuserar på ledarskapet, du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och kopplar detta nära den verk­samhet och affär som ligger inom ansvarsområdet. Individuell Coaching rymmer alla frågor som en chef ställs inför, såväl ledarskapsrelaterade som affärsstrategiska och operativa.

Du och din personliga coach befinner er i ett fredat samtalsrum, utanför ditt dagliga sammanhang. Coachen kommer att såväl utmana som stödja dig i syfte att guida dig i din utveckling och dina utmaningar. Coachen är ditt professionella bollplank som med sin erfarenhet, kompetens och sina pedagogiska verktyg bistår dig i alla aspekter av ditt ledarskap.

Samtalsformer
Individuell coaching bokas som en serie samtal. Kontinuitet och långsiktighet är en förutsättning för bestående effekt och resultat. Det går utmärkt att coacha på distans men vår erfarenhet visar på att det är av värde att majoriteten av samtalen är fysiska möten.

Samtalen disponeras utifrån specifika behov och önskemål tillsammans med coachen under en period av 6-12 månader.

Executive Coaching
Vi erbjuder också en mer exklusiv form av coching där den professionella coachen har en mycket hög tillgänglighet.

Hur påbörjas coachingen?
Kontakta oss så diskuterar vi kring ett upplägg som passar dig. Efter att vi kommit överens om upplägg kommer en coachsamordnare att kontakta dig för ett planeringssamtal där också matchningsprocessen kommer att ske inför fortsättningen. Därefter påbörjas första samtalet.

”Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan.”

– Harry Emerson Fosdick

Jag vill veta mer om individuell coaching