Coaching

Coaching i grupp

Coaching i grupp är ett spännande forum. Det utgör ett rum för lärande med många dimensioner. Gruppen består av 6-8 ledare med anknytande eller liknande verksamhetsområden. Det kan handla om chefer på samma organisatoriska nivå i en organisation och det kan handla om chefer med motsvarande verksamhetsområden men i olika organisationer.

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp där alla har som mål att bli bättre ledare. Vi lägger fokus på de frågor som är aktuella i verksamheten och i ledarskapet hos respektive deltagare.

Modellen medför att varje deltagare får tillgång till en professionell handledare samt de andra chefernas/deltagarnas kompetens och erfarenhet för att nå sina mål och lösa sina dilemman. Att möta andra chefer och ledare ger ett bredare perspektiv på den egna verksamheten. Modellen innebär också att deltagarna får med sig ett värdefullt nätverk för fortsatt stöd och utveckling. En professionell coach med gedigen erfarenhet från ledarskapsutveckling och med egen erfarenhet från näringslivet bidrar med verktyg och processtöd. Alla lär av varandra och alla bidrar till varandras framgång.

Programmets utformning

Vi inleder med en heldag och träffas sedan under ytterligare 6 till 8 halvdagar, allt beroende på gruppens storlek.

Kontakta oss så kan vi diskutera hur ett genomförande kan se ut för er organisation och vilka vinster ni kan se med upplägget.

”Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är obetydligt i jämförelse med det som ligger inom oss.”

– Oliver Wendell Holmes

Jag vill veta mer om coaching i grupp