Program

Ledningsgruppsutveckling

Ledningen visar vägen för organisationen och ser till att avsedda strategier blir verklighet. En ledningsgrupp med tydligt samspel där alla styr mot gemensamma samma mål är en fantastisk plattform för en framgångsrik verksamhet! 

En välfungerande ledningsgrupp håller rätt strategiskt fokus och får med sig medarbetarna mot målen. Att ta ledningsgruppen till nästa nivå ger förutsättningar för ett effektivt samarbete och tydlig ledning. När ledningsgruppen hanterar väsentliga verksamhetsfrågor och öppet reflekterar över existerande struktur och samarbete går det att förnya arbetsformer och utveckla samarbetskulturen ytterligare.

Syftet är att utveckla ledningsarbetet och ledningsgruppers förmåga att arbeta tillsammans och utöva ledning. Det innebär att förnya ledningsgruppens gemensamma åtagande kring syfte, utmaningar, framgång och spelregler mm. Det handlar också om att fördjupa relationerna inom ledningsgruppen och skapa en öppenhet i kommunikationen.

Kontakta mig så för vi en dialog hur vi kan hjälpa er ledningsgrupp exempelvis att hålla rätt strategiskt fokus eller att fördjupa relationerna inom gruppen. Oavsett era utmaningar kan vi hjälpa er. Du når mig på renate.viering@lantella.se eller på 0707-808 864. 

”Vad du ser och vad du hör beror till stor del på var du står.”

– C.S. Lewis