Om oss

Klimat och ledarskap

Den globala uppvärmningen utgör en enorm teknisk, organisatorisk och beteendemässig utmaning. Precis som när vi ställs inför andra förändringar behöver vi mobilisera kraften som kommer ur att individer, ledningsgrupper och företagsledningar hittar sin väg mot gemensamma, överenskomna mål. Vi behöver både göra uppgiften begriplig och målet nåbart. Lantellas bidrag är att vi hjälper svenska företag bli en del av ett nytt och smartare sätt att producera energi.

Lantellas klimatpolicy

Vi arbetar helst med konferensanläggningar som sorterar sitt matavfall till biogasproduktion.

Exempel: Skogshem & Wijk på Lidingö ser till att kaffesump och matrester kommer till nytta. Per år motsvarar sorteringen förbrukningen hos fem personbilar.

Non-profit projekt

Inom ramen för den ideella organisationen Biogasakademin har Lantellas VD Renate Viering utbildat personal, designat källsorteringsmöjligheter och utvecklat informationsmaterial för:

  • Billerud, huvudkontor i Solna
  • Epiroc, huvudkontor i Sickla
  • Stockholm School of Economics
  • Gateau, Djursholms Torg
  • Mässrestauranger, Stockholmsmässan
  • Svealandstrafiken

Återvinningsprojekt på BillerdKornäs huvudkontor.

” Nu kan vi köra bil på det vi förut slängt i papperskorgen. Ett enda bananskal räcker 130 meter. Det är genialt, det är svenskt och det är precis vad världen behöver just nu.”

– Jan Rapp, MD och grundare av Biogasakademin