Lantellas utvecklingsprogram fokuserar på lärande, beteendeförändringar och organisatorisk utveckling för att driva företag och organisationer framåt.


Renate Viering, VD

Lantella Ledarskap startades av Renate Viering. Renate har under 20 år arbetat med att utveckla företag i Sverige och internationellt. Hon har en gedigen erfarenhet av att identifiera behov i olika typer av organisationer. Renate har varit försäljningschef för Mgruppens företagsutbildningar och senare också för Stockholm School of Economics Executive Education. Innan dess med språkutbildningar inom näringslivet som Sales Manager på EF Corporate Language Training under nästan tio år.

Som ytterst ansvarig för insatser och samarbeten med både organisationer verksamma i Sverige och globala koncerner är Renates erfarenhetsbas unik. Oavsett om utvecklingsbehoven finns inom produktion, säljorganisation, på företags- eller koncernledningsnivå, om det handlar om grupputveckling eller att stärka individuell ledarskapskompetens.

Lantellas ledarskapskonsulter och coacher är lika självklart en konsekvens av det kontaktnät och den erfarenhet Renate byggt upp – de är noggrant utvalda baserat på högsta nivå av leverans. Alla med egen erfarenhet som chef, alla med vidareutbildningar inom individ- och grupputveckling och alla med en kombination av engagemang och professionalitet som om och om igen genererar bättre hållbart arbetsklimat, personlig utveckling och bättre resultat för de organisationer som anlitar Lantella.