Nätverk

Ett nätverk för erfarna HR chefer och HR Business Partners

Som professionell inom HR behöver du förstå vilka förväntningar och krav som ställs på framtidens arbetsplats för att kunna driva rätt förändringar. Det kan handla om att hitta det strategiska perspektivet i din HR roll, kunna attrahera rätt kompetens i rätt takt som en förutsättning för att kunna växa eller att skapa en hållbar arbetsplats med gemensam företagskultur även när merparten av arbetstiden spenderas någon annanstans och vi blir alltmer digitala.

Är du en ledare inom HR?

Utmaningarna i dagens arbetsliv är helt enkelt många och det är svårt att kunna klara allt helt själv eller fullt ut få det utvecklingsstöd som behövs i den egna organisationen. Du kan behöva en grupp personer i liknande situation för fortsatt lärande och ett personligt hållbart ledarskap där det går att följa din inre kompass. En grupp som bildar ett personligt nätverk där det går att föra fördjupade samtal och öppet dela det som är viktigast för dig professionellt och personligt – det du gläds över, det du blir frustrerad av, det du känner dig besviken på, dina förhoppningar och farhågor, det du tror på och är övertygad om.

Nätverket vänder sig till erfarna ledare inom HR – du kan vara HR chef eller HR Business Partner – med gedigen erfarenhet av professionellt HR arbete och verkligt engagemang i din egna personliga utveckling.

 

Återkommande träffar fyra dagar om året

Nätverket träffas återkommande i verkliga livet fyra gånger om året och har även en virtuell mötesplats. Utrymme när gruppen träffas ska ges till att ventilera och få coachning i egna frågeställningar, inspiration, nyheter, näring i HR relaterade frågor och litteraturtips. Det är ett enkelt och kostnads-effektivt sätt att få ny kunskap inom HR och -personlig utveckling som utgår från egna verkliga utvecklingsbehov där du som deltagare är med
och styr agendan själv.

Under 2020 träffas nätverket fyra heldagar i februari, maj, augusti och november med en programledare.  Programledaren står för agendan under heldagen utifrån nätverkets behov och intressanta frågeställningar inom HR/personlig utveckling. Varje heldag har ett gemensamt
tema som det går att förbereda sig på.

 

Upplägg

Upplägget bygger på en kärna av sex till tio deltagare där målgruppen är HR chefer och HR Business Partners med gedigen erfarenhet inom HR professionen och som redan har jobbat och vill fortsätta med sin personliga och professionella utveckling. Tanken är att ha HR och personlig utveckling gemensamt men att vara från olika branscher och organisationer.

Är du intresserad av att gå med i nätverket kommer programledaren ha ett personligt samtal med dig per telefon innan du kan anmäla dig. Syftet med samtalet är att beskriva hur nätverket och dess upplägg fungerar, få en bild av var du befinner dig och har för målsättning framåt i ditt ledarskap, stämma av att detta kan vara ett nätverk som motsvarar dina förväntningar samt undersöka om det kan finnas några ytterligare frågor kring nätverket. 

”The growth and development of people is the highest calling of leadership.”

– Harvey Firestone

Jag vill veta mer om Lantella HR-nätverk