Bjurfors Leadership Academy

Christina Henriksson, Regionchef
Bjurfors Stockholm, norr och sydost

Välkommen!

Rollen som franchisetagare är komplex. En normal arbetsdag kan innehålla allt ifrån planering av ny kampanj, intervju med blivande mäklare, samtal med medarbetare som tappat gnistan och så var det de egna försäljningarna också… Som chef och ledare har du en nyckelroll i att leda verksamheten framåt. I en franchisetagares verklighet är det dock många moment som, var för sig, är klart krävande. Att då få allt att falla på plats samtidigt kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att du som chef och ledare kan öka effekten i organisationen genom att leda utvecklingen av dina medarbetare och hur ni jobbar tillsammans.

På Bjurfors har vi bestämt oss, vi ska vara Branschens Bästa Ledare. Inte nog med det; i december 2024 ska vi vara topp-3 på de marknader vi finns representerade. Vi har med andra ord höga ambitioner och vi behöver rusta oss för att kunna hantera de utmaningar som det innebär.

Vi vill erbjuda möjligheten att tillsammans med Lantella och övriga franchisetagare ta tid till fördjupning och kunskapsinhämtning gällande många av de frågor som vardagen består av. Det är dags att stanna upp, lyfta blicken och få ny inspiration.

Varmt välkommen till några riktigt spännande dagar. Och tack för att du ger av din tid och ditt engagemang.

Christina

Bjurfors Ledarutveckling

Programmet är intensivt, engagerande och inspirerande där du som deltagare får personligt grundade ledarskapsverktyg som gör verklig skillnad för att skapa resultat. Ni kommer att få konkreta modeller för ett personligt ledarskap som kan användas direkt i er arbetssituation. Utbildningen ger ett unikt upplevelsebaserat lärande med övningar i olika sätt att agera som ledare, reflektion och samtal med andra chefer i liknande situation, träning i smågrupper, både egna och andras angelägna fallbeskrivningar och ett teoretiskt ramverk. Lärdomarna kan på ett direkt och självklart sätt användas i vardagen.

Ni får också möjlighet att förbättra er förmåga att skapa resultat tillsammans genom coaching, dialog och delaktighet. Genom att lära sig att ta in motsatta perspektiv, möta andras motstånd och effektivt medla i konflikter skapas en grund för ett effektivt samarbetsklimat som möjliggör utveckling och förbättrade resultat.

Ni som chefer kommer att få reflektera över ert ledarskap, öva på att vara närvarande och skapa effektiv dialog med andra, ge och ta emot feedback samt träna på olika sätt att ta er an och hantera olika jobbiga ledarsituationer som ni möter. Ni får ökad förståelse för hur ert sätt att leda kan påverka arbetsgruppens effektivitet och att ledarskapet också påverkas av den organisationskultur som ni verkar i. Ni får utforska gruppdynamik och hur de kan göra för att förbättra effektiviteten i er arbetsgrupp.

 

Målgrupp

Franchisetagare på Bjurfors.

 

Syfte

 • Skapa ett ledarskap som är en kulturbärare och skapa engagemang som leder till resultat
 • Bli en bättre ledare med en fördjupad insikt om styrkor och utvecklingsområden inom ledarskapet
 • Få verktyg, insikter och hjälp till problemlösning kring egna utmaningar i ledarrollen samt insikter och coaching i syfte att bygga Bjurfors ledarskapskultur
 • Ökat nätverk med andra ledare inom Bjurfors och ett ökat tvärfunktionellt samarbete
 • En fördjupad förmåga att leverera ett resultat som bidrar till att Bjurfors når de strategiska målen

 

Ur innehållet

 • Att vara chef och ledare på Bjurfors – från värdeord till beteenden  och kultur
 • Situationsanpassat Ledarskap®
 • Kommunicera tydligt som chef och ledare 
 • Coachande ledarskap 
 • Feedback
 • Mitt ledarskap – styrkor och utvecklingsområden 
 • Leda team – situationer och kritiska ledarbeteenden
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Leda i förändring
 • Effektivitet i möten 
 • Leda på distans

 

Programledare

Paul Meyer är programledare för Bjurfors Ledarutveckling. Paul har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är också utbildad gymnasielärare. Han startade sin karriär inom finansbranschen, där han hade olika befattningar i Stockholm, London och Moskva. Han var verksam inom trading, riskkontroll och försäljning av aktierelaterade produkter. Han hade i sina olika befattningar ledaransvar över grupper som rapporterade till honom. Efter 16 år i denna bransch sadlade Paul om till att bli gymnasielärare, något han alltid hade drömt om. Han arbetade sammanlagt 11 år på Danderyds Gymnasium som lärare i Matematik, Ekonomi och Ryska. Idag undervisar Paul i ledarskap och använder då en kombination av teori, sina pedagogiska färdigheter och tidigare arbetslivserfarenheter.

 

Upplägg och datum

Tillfälle 1: 20-21 september 2023 – Dag 1 – 10.00-17.00 och Dag 2 – 8.30-16.30

Tillfälle 2: Zoom 9.00-12.00 (datum bestäms tillsammans vid första tillfället)

Tillfälle 3: 10 november 2023 (heldag centralt i Stockholm klockan 10.00-17.00)

Tillfälle 4: Zoom 9.00-12.00 (datum bestäms tillsammans vid första tillfället)

 

Pris

Utbildningen Ledarutveckling Bjurfors Stockholm Grupp 5 enligt upplägget ovan kostar 13 000 kr exklusive moms. I priset ingår arbets- och analysmaterial från Situationsanpassat Ledarskap®, dokumentation från Lantella, förstudie, administration och programledning.

Kontakt

För eventuella frågor kontakta Renate Viering, VD på Lantella ledarskap
e-post renate.viering@lantella.se
Tel 0707-808 864

 

Om- och avbokning

… senast 29 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften.

… 28–0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person inom Bjurfors efter samråd med Lantella. Att flytta fram sitt deltagande är en avbokning.

Om- och avbokning

… senast 29 dagar före programstart återbetalas hela programavgiften.

… 28–0 dagar före programstart återbetalas ingen programavgift.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person inom Bjurfors efter samråd med Lantella. Att flytta fram sitt deltagande är en avbokning.