Elitidrottare har någon som coachar dem – även om de redan är bäst i världen.

Det fanns en tid inom idrotten då det var otänkbart att anlita en coach, och sedan kom en tid då det var otänkbart att inte ha en coach. Det är viktigt att nå resultat inom idrott. Detsamma gäller inom företag och organisationer så varför gör inte chefer på samma sätt som elitidrottare?

Fem anledningar till att ha en professionell coach:

  1. Coachen hjälper dig att få distans och perspektiv. Som chef och ledare är det lätt att missa skogen för alla träd. En professionell coach ser till att du lyfter blicken och fokuserar på lösningar och strategier som ger resultat.
  2. Coachen inspirerar dig till att gå längre och att göra mer. Det du ser som begränsningar och hinder blir definierat och hanterbart. Du får stöd i att utveckla dina olika sidor på ett sätt som gagnar dig, dina medarbetare och din verksamhet.
  3. Coachen utmanar dig till en högre själv-medvetenhet. Som chef är det viktigt att du är trygg i dina värderingar och har en hög EQ. Ditt resultat är direkt kopplat till hur du samspelar och kommunicerar med andra.
  4. Coachen hjälper dig med din handlingsplan. Du får hjälp att sortera och prioritera, hitta alternativa strategier, hantera hinder och sätta upp delmål för att nå målen.
  5. Coachen ger dig kraftfulla verktyg. Du får verktyg för att hantera verksamheten framgångsrikt och för att du själv ska må bra och ha roligt på vägen. Lantellas coacher är erfarna och professionella. De har ett minimum av tio års erfarenhet av att coacha chefer och grupper, flera års utbildning inom området, gedigen samtalskompetens samt egen erfarenhet från näringslivet.

Lantella vill bidra till att utveckla ledare som tillsammans med sina medarbetare skapar friska och framgångsrika organisationer.


Renate Viering, VD

Boka ett förutsättningslöst möte

Vi träffar er gärna utifrån var du och din organisation befinner er, vart ni vill samt era utmaningar.
Vi lyssnar in behoven, ställer frågor och strukturerar era behov och återkommer med ett förslag.