Katharina Arenvi

Katharina har haft ett stort engagemang för ledarskap och personlig utveckling sedan mitten av 1990-talet. Hon arbetar idag med och har gedigen erfarenhet av den mänskliga sidan av förändring, ledarutvecklingsprogram, coaching av ledningsgrupper, arbetsgrupper, chefer och medarbetare samt gestaltterapi med individer. Under åren har Katharina varit anställd som ledarutvecklare, arbetat med utbildning och praktisk forskning på Institutet för verksamhetsutveckling kopplat till Handelshögskolan, fungerat som konsult inriktat på Change Management vid Andersen Consulting, varit projektledare och chef vid Högskolan på Gotland samt arbetat som organisationskonsult och gestaltterapeut. Med en mastersexamen inriktad på verksamhetsutveckling och ledarskap från Handelshögskolan i Stockholm och en mastersexamen i gestaltterapi från Derby University i samarbete med Gestaltakademini Skandinavien kombinerar hon ledarskap med insidan utifrån olika perspektiv på ledarutveckling.