Ny som chef – få ditt team att prestera

Ett program med unik profil speciellt framtagen för nya chefer:

 • deltagare från olika företag och verksamheter ger ett värdefullt nätverk och skapar öppenhet för feedback och personliga reflektioner rörande utmaningar som ny chef
 • analys och självskattning av ledarstil enligt modellen Situationsanpassat Ledarskap®
 • praktisk träning i vanligt förekommande ledarskapssituationer som direkt kan omsättas direkt i den egna verksamheten
 • programmet leds av personer med gedigen egen chefserfarenhet och inspirerande pedagogisk förmåga
 • erbjuds flertalet tillfällen per år i Stockholm och Göteborg

Vi förstår de utmaningar som nya chefer står inför och i vårt program kommer du att få både ny kunskap och tränas praktiskt för din roll som ny chef.

För att förstå och motivera dina medarbetare behöver du kunna växla referensram från jag till vi – från framgångsrik medarbetare till en effektiv chef med resultat- och medarbetaransvar. Det innebär dessutom oftast att bli chef över tidigare kollegor, en av de svåraste utmaningarna för alla nya chefer.

Utbildningen innehåller konkreta träningssituationer där du får tillämpa nyvunna kunskaper samt dela erfarenheter och reflektioner.

Programmet kommer att ge insikter om de egna starka sidorna men också om de svagare sidorna som vi medvetengör och utvecklar. Det krävs helt enkelt nya färdigheter för att motivera och leda medarbetare mot bättre resultat. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig tryggare i din roll.

Programansvarig

Utbildningen leds av Paul Meyer som har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och även är utbildad behörig gymnasielärare. Han startade sin karriär inom finansbranschen, där han hade olika befattningar i Stockholm, London och Moskva. Han var verksam inom trading, riskkontroll och försäljning av aktierelaterade produkter. Han hade i sina olika befattningar ledaransvar över grupper som rapporterade till honom. Efter 16 år i denna bransch sadlade Paul om till att bli gymnasielärare, något han alltid hade drömt om. Han arbetade sammanlagt elva år på Danderyds Gymnasium som lärare i matematik, ekonomi och ryska. Idag undervisar Paul i ledarskap och använder då en kombination av teori, sina pedagogiska färdigheter och tidigare arbetslivserfarenheter.

Tre frågor till Paul

 

Vad är svårigheterna med att bli chef?

Anledningen till att du blivit chef är vanligtvis att du presterat bra som specialist inom ett område. När du blivit chef ska du dels dra ner på att göra det som du verkligen kan sedan tidigare dels i stället lägga fokus på att få ditt team att prestera optimalt. Din roll som ledare kräver helt nya kunskaper och färdigheter och det kan också vara svårt att sluta göra det som du verkligen kan.

 

Vad är ett underskattat verktyg för en bra ledare?

Ett verktyg som alla har och som blir extra viktigt i ledarskapsrollen är reflektionen. Att reflektera regelbundet över sitt ledarskap och vad som kan bli bättre leder till att ledaren ständigt utvecklas på ett positivt sätt. Att ta sig tid att reflektera tillsammans med andra, något som är en naturlig del av en ledarskapsutbildning, är också väldigt givande för nya insikter och idéer.

 

Vad utmärker dig som ledarskapskonsult?

Kanske är det att jag både har en relevant bakgrund som ledare och pedagog. Jag är också väldigt nyfiken på att lära mig nya saker och därmed ständigt utveckla min roll som konsult. Två av de viktigaste kriterierna för mig är att jag ska känna glädje i mötet med deltagarna och att de ska känna att deras värdefulla tid med mig har varit meningsfull.

”Vad många av oss mest av allt behöver är någon som får oss att göra vad vi kan.”

– Ralph Waldo Emerson

Målgrupp

Du är ny i din roll som chef

 

Ur innehållet

 • Vara chef och ledare
 • Organisationens värderingar och kultur
 • Situationsanpassat Ledarskap®
 • Grupputveckling
 • Feedbackkultur
 • Kommunikationsmodeller
 • Att förstå mig själv och mitt team
 • Tillit – grunder för ett bra ledarskap
 • Svåra samtal, konflikthantering och medling
 • Hur delegera och hur prioritera
 • Coachande ledarskap
 • Mitt fortsatta ledarskap

 

Programmets utformning och datum

1 heldag + halvdag digitalt + 1 heldag  + halvdag digitalt. Heldagarna genomförs centralt i Stockholm eller Göteborg.

Kommande starter

27 oktober 2022 klockan 9.00 – 17.00 Stockholm centralt

15 november 2022 klockan 8.30 – 12.00 digitalt

8 december 2022 klockan 9.00 – 17.00 Stockholm centralt

10 januari 2023 klockan 8.30 – 12.00 digitalt

25 oktober 2022 klockan 9.00 – 17.00 Göteborg centralt

18 november 2022 klockan 8.30 – 12.00 digitalt

14 december 2022 klockan 9.00 – 17.00 Göteborg centralt

12 januari 2023 klockan 8.30 – 12.00 digitalt

18 januari 2023 klockan 9.00 – 17.00 Stockholm centralt

14 februari 2023 klockan 8.30 – 12.00 digitalt

16 mars 2023 9.00 – 17.00 Stockholm centralt

20 april 2023 klockan 8.30 – 12.00 digitalt

Pris

18 500 kr exkl moms. För- och eftermiddagsfika, all dokumentation och material till Situationsanpassat Ledarskap® ingår.

För mer information  maila till info@lantella.se eller ring Renate Viering på 0707-808 864.

Vad får företaget ut av att jag deltar på Ny som chef?

Anmälan