Lantella utvecklar Kontracts ledningsgrupp

Kontract satsar, i samarbete med Lantella Ledarskap, på att ta ledningsarbetet till nästa nivå och utveckla ledningsgruppen. Det innebär att förnya ledningsgruppens gemensamma åtagande kring syfte, utmaningar, framgång och spelregler. Det handlar också om att fördjupa relationerna inom ledningsgruppen, stärka kommunikationen och utveckla det personliga ledarskapet. I programmet används en upplevelsebaserad lärprocess där beprövad ledarträning och forskning om ledningsgrupper kopplas till vardagsnära ledningssituationer och ledarnas egna erfarenheter. Kontract är ett IT-konsultföretag som strävar efter att bli den mest trovärdiga experten att driva förändringsarbete och öka kunderna konkurrenskraft i en digital omvärld.