Billerud utvecklar Projektledare

Billerud satsar, i samarbete med Lantella, på att skapa en gemensam projektkultur.

Att vara projektledare på Billerud handlar om allt från att skapa tydliga mål, roller och strukturer, till att finna rätt verktyg och metoder för att utveckla sitt projektteam. Alla projektledare erbjuds därför en projektutbildning för att skapa förutsättningar för att planera, driva och leda ett framgångsrikt projekt tillsammans med sitt projektteam.