Lantella skapar samsyn åt d-fine när de växer

d-fine är ett europeiskt konsultbolag, som med utgångspunkt från vetenskaplig metodik, levererar innovativa, hållbara och framtidssäkra kundlösningar.

Lantellas roll är att utveckla ledarskapet för den snabbt växande svenska delen av verksamheten. Tillsammans med ledningen har Lantella tagit fram ett skräddarsytt program som ger konkreta verktyg och färdigheter inom ledarskap och projektledning samtidigt som den personliga utvecklingen stärks. Genom att tidigt koppla ihop de mer erfarna medarbetarna med dem som är nya i bolaget skapas dessutom en gemensam forväntansbild och förståelse som lägger grunden för företagskulturen.