Drivkraft, perspektiv och ålder

Tisdag 15 december 2020

Vad vet man idag om möjligheterna för att utveckla den typ av ledarskap som nästan ständigt efterfrågas för att på ett bra sätt kunna hantera osäkerhet och komplexitet?

Under det här seminariet ger vi ger dig inblick i vad forskningen inom bland annat fältet ”Adult Stage Development” visar vad gäller grundläggande villkor för utveckling. Kan allmänmänskliga mönster styra perception, motivation och beteenden och vad kan vi i så fall lära av detta? Hur och varför kan en ledare, över tid, utvecklas från att drivas av ett mer perfektionistiskt, stressat, rätt- och feltänkande till att utöva ett lugnt, nyanserat och serviceorienterat ledarskap. 

Vi menar att den här typen av utveckling är möjlig men inte kan tas för given. Vilka förutsättningar behöver skapas – på individ- och organisationsnivå? Vilka synsätt behöver förändras?

 


Anmäl dig här!


 

Datum

  • Tisdag 15 december 2020
  • kl 08.00–09.15

Anmälan

  • Maila din anmälan till till info@lantella.se
  • Observera att antalet platser är begränsat.

Adress

  • Stureplan