Hantera din inre stress och oro

Torsdag 25 maj 2023

Vaccin mot stress

Många upplever att de är låsta vid sina tankar och att samma tankar återkommer i en aldrig sinande ström. Metacognition kan hjälpa dig att påverka det stängda läget genom att uppmärksamma din tankeprocess. Fokus blir hur du tänker istället för vad du tänker.

Under frukostseminariet kommer vi att presentera Mcog metoden. Du får tips och verktyg som du kan använda för att hitta engagemang i situationer som annars hämmar oss eller får oss att agera irrationellt i affekt. Vår hjärna är komplicerad men Mcog metoden beskriver den enkelt. Vi kommer att göra praktiska övningar för att exemplifiera metodens styrkor och hur man kan arbeta med den både enskilt och/eller för en hel organisation.

Seminariet leds av Anders Hedin, Ph.D. docent, biträdande professor i medicinsk vetenskap och ledarskapskonsult på Lantella. Anders har över 17 års erfarenhet av att jobba med förebyggande av stress och prestationsångest. Han jobbade tidigare som cancerforskare, blev sedan chef och arbetar nu som internationell utbildare, föreläsare, författare och mentor.

Frukostseminariet genomförs centralt i Göteborg, kl 8.00-9.15 den 25 maj 2023.

Välkomna till oss!

 

Anmälan

Ange kollegans namn, befattning, organisation och e-postadress