Idrottsledarskapets insikter

Fredag 6 september 2019

Det finns lärdomar för företag och organisationer att hämta från idrottens ledarskap. Elit-idrottens ledarskap omfattar många dimensioner och är inte sällan påpassad, synliggjord och utsatt. Allt går inte att applicera på ledarskapet generellt sett men det finns bitar som är -fantastiskt lärorika. Under frukostmötet ger vi dig några smakprov på ledarskapssituationer, värden, förväntningar och hantering av extremt pressade situationer från idrottens värld som kan ge dig uppslag till att förbättra ditt eget ledarskap.

Mikael Peterson har varit Generalsekreterare för Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet samt Svenska Bord-tennisförbundet och leder frukostmötet. Mikael är dessutom författare till en av de absolut mest sålda ledarskapsböckerna i Sverige, ”Att vara chef och ledare”, och har haft fler chefsbefattningar inom näringslivet, arbetat som framgångsrik managementkonsult respektive konsult inom kommunikationsområdet.

Datum

  • Fredag 6 september 2019

Anmälan

  • Det går inte längre att anmäla sig till seminariet

Adress

  • Eriksbergsgatan 10 (i närheten av Stureplan)