Professionell Coaching

Torsdag 7 april 2022

Under vårt spännande och lärorika seminarium om Professionell coachingkommer vi att varva teori och praktik. Idag har man en coach för i stort sett alla sammanhang och de flesta har troligtvis en bild av vad coaching innebär.

Vi kommer att berätta om vad forskning säger om effekter på ledarskap, verksamhet och resultat då chefer och ledare använder sig av coaching. Vi visar också på senaste rönen om hur vår hjärna fungerar och hur coaching kan komma in i sammanhanget. Andra delar vi tar upp är hur förtroende och tillit skapas i samtalet, hur ett coachingsamtal ser ut och vilka verktyg som används.

Seminariet genomförs av en av Lantellas mest erfarna och seniora konsulter.

 


Anmäl dig här!


Datum & tid

  • Torsdag 7 april 2022
  • kl 08.00-09.15

Anmälan

  • Maila din anmälan till till info@lantella.se
  • Observera att antalet platser är begränsat.

Övrigt

  • Seminariet hålls digitalt via Zoom