Psykologisk trygghet på jobbet

Fredag 22 september 2023

FRUKOSTSEMINARIUM

Hur skapar du en kultur av psykologisk trygghet?

Vad betyder psykologisk trygghet egentligen? Jo, det är när alla i gruppen känner sig trygga nog att ta sociala risker. 

Psykologisk trygghet gör att medarbetare känner att det går att uttrycka sig fritt utan att vara rädd för hur det kan mottas av andra. Det kan handla om att ställa obekväma frågor, våga berätta om ett misstag eller presentera en halvfärdig idé – utan att känna sig osäker eller besvärad. För att det ska ske behöver du som ledare tillsammans med dina medarbetare ha gjort jobbet för att alla i teamet ska känna sig trygga, bekräftade och behövda på jobbet.

Under seminariet förklarar vi vad som behövs för att forma en kultur av psykologisk trygghet och hur du som ledare kan jobba aktivt med att bygga ett välfungerande samarbete. 

Datum och tid
fredag 22 september
kl 08.00–09.15 (frukost serveras från 07:30)

Plats
Kungsträdgården, Stockholm
Adress meddelas i bekräftelsen

Anmälan
Anmäl dig till seminariet med hjälp av formuläret nedan.
Bjud gärna med en kollega.

 

Välkommen till oss!

Ange kollegans namn, befattning, organisation och e-postadress