Lantella utvecklar det systematiska projektarbetet inom Setras HR

Setra Groups HR, ett av Sveriges största träindustriföretag, satsar i samarbete med Lantella Ledarskap på ett skräddarsytt utbildningsprogram i syfte att stärka det professionella förändringsledarskapet, utveckla ett strukturerat projektarbetssätt i vardagen och levandegöra agilt tankesätt i HRs utvecklingsarbete. Utbildningsprogrammet ger ett gemensamt synsätt och praktiska verktyg för ett systematiskt projektarbete i kombination med att enskilda får möjlighet att fördjupa sig personligt och professionellt i att leda förändring och driva utvecklingsarbete.

Programmet genomförs som en läroprocess över tid snarare än en engångsaktivitet. Under träffarna används en upplevelsebaserad lärprocess där beprövad projektmetodik och forskning om förändringsledning kopplas till vardagsnära situationer och deltagarnas egna erfarenheter av projektarbete. Mellan träffarna genomförs hemuppgifter som i första hand handlar om att prova och använda nyvunna lärdomar i det dagliga arbetet.