Situational Leadership® och Social style®

Torsdag 18 februari 2021

Organisationer kräver mycket av sina ledare när det gäller resultat, färdigheter och förmågan att effektivt påverka andra. Så hur kan ledare utvecklas för att uppnå sina mål?

Vi kommer att berätta om komplexiteten i ledarskapet idag, strategier för hur ledare kan vara mer effektiva i deras försök att påverka genom modellerna Situational Leadership® (SL) och Social style ® (SS).

SL, världens mest genomförda ledarskapsmodell är baserad på Paul Herseys forskning, bygger på att ledare ska vara flexibla i sitt ledarskap för att möta det behov som individen behöver i en specifik situation.

SS är en teoretisk verifierad modell för att analysera beteenden hos en person. Det unika med modellen är att man också kan skatta individens versatility dvs förmågan att möta omgivningens behov på bästa sätt.

Frukostmötet leds av Paul Meyer, programledare på Lantella som har en intressant bakgrund med två långa karriärer inom finansmarknaden och inom skolvärlden. Han är certifierad i både SL och SS.

 


Anmäl dig här!


 

Datum

  • Torsdag 18 februari 2021
  • kl 08.00–09.15

Anmälan

  • Maila din anmälan till till info@lantella.se
  • Ange namn, organisation och titel.
  • Observera att antalet platser är begränsat.

Adress

  • Seminariet genomförs digitalt