Lantella utvecklar Volontaires ledarskap

Internationellt prisbelönt kommunikationsbyrå Volontaire satsar, i samarbete med Lantella Ledarskap, på att utveckla det personliga ledarskapet, stärka gruppen av ledare och levandegöra företagets målsättningar och värderingar i vardagen. Det ger ett gemensamt synsätt på ledarskap och praktiska ledarskapsverktyg i kombination med att enskilda ledare får möjlighet att utvecklas personligt. I programmet används en upplevelsebaserad lärprocess där beprövad ledarskapsträning och forskning om ledarskap kopplas till vardagsnära ledarskapssituationer och ledarnas egna erfarenheter.