Coaching

Marshall Goldsmiths Stakeholder Centered Coaching®

Marshalls Goldsmiths erkänt framgångsrika tillvägagångssätt för ledarutveckling och coaching inkluderar en stark tonvikt på involvering av intressenter, implementering av förändring och uppföljning för att mäta tillväxt i ledarskapets effektivitet. I slutändan är det enda som räknas ledarens utveckling, dvs. mer effektivitet i beteendet och som uppfattas av intressenterna.

Stakeholder Centered Coaching utvecklad av Marshall Goldsmith är en mycket effektiv, transparent, strukturerad och tidseffektiv process som fungerar.

Genom att alltid involvera intressenter ges tillfälle för att få viktiga och insiktsfulla förslag på förbättringar och beteendeförändringar på utifrån hur andra uppfattar ledaren. Mot bakgrund av detta inkluderar Stakeholder Centered Coaching®-processen en mycket starkare tonvikt på uppföljning, implementering och förstärkning genom att involvera ett mycket bredare nätverk av människor på ett disciplinerat sätt. Den intressentcentrerade coachingsprocessen skapar värde genom implementeringen av förändringar som upprätthålls och erkänns av intressenterna på arbetsplatsen.

“Successful people become great leaders when they learn to shift the focus from themselves to others.”

– Marshall Goldsmith

Jag vill veta mer om Stakeholder Centered Coaching