CONVENDUM

Att lyfta blicken, reflektera och fylla på med ny kunskap och ny energi. Det är förmodligen en av dina viktigaste utmaningar som ledare.

Som Community Manager på CONVENDUM har jag fått hedersuppdraget att vårda, underhålla och förstärka värdet för er medlemmar och era bolag. Detta ser jag mycket fram emot att bygga upp och forma tillsammans med er.

I samarbete med Lantella vill vi i ett första steg erbjuda er möjligheten att fördjupa er i intressanta, spännande och aktuella seminarier/workshops gällande många av de frågor som vardagen och arbetslivet består av.

Samtliga seminarier/workshops är kostnadsfria. Tack för att du ger av din tid och ditt engagemang. Välkommen med din anmälan.

Lisa Keyling,

Community Manager
CONVENDUM

Kommande seminarier och workshops

Hantera din inre stress och oro

Många upplever att de är låsta vid sina tankar och att samma tankar återkommer i en aldrig sinande ström. Metacognition kan hjälpa dig att påverka det stängda läget genom att uppmärksamma din tankeprocess. Fokus blir hur du tänker istället för vad du tänker.

Under frukostseminariet kommer vi att presentera Mcog metoden. Du får tips och verktyg som du kan använda för att hitta engagemang i situationer som annars hämmar oss eller får oss att agera irrationellt i affekt. Vår hjärna är komplicerad men Mcog metoden beskriver den enkelt. Vi kommer att göra praktiska övningar för att exemplifiera metodens styrkor och hur man kan arbeta med den både enskilt och/eller för en hel organisation.

Seminariet leds av Anders Hedin, Ph.D. docent, biträdande professor i medicinsk vetenskap och ledarskapskonsult på Lantella. Anders har över 17 års erfarenhet av att jobba med förebyggande av stress och prestationsångest. Han jobbade tidigare som cancerforskare, blev sedan chef och arbetar nu som internationell utbildare, föreläsare, författare och mentor.

Datum: 22 maj, 08.00–09.15
Plats: CONVENDUM, Brahegatan 10

Väntelista

Seminariet är Fullbokat! Du kan anmäla dig till vår väntelista. Vi meddelar dig om du får plats.

Konsten att vara ledare

Under ledarskapsworkshopen kommer programledaren Paul Meyer att visa en översiktlig modell över ledarskap och göra relevanta nedslag där deltagarna får reflektera över vissa aspekter och sedan dela med sig med de andra. Under seminariet kommer deltagarna att få lära sig nya saker om varandra och också på ett praktiskt sätt få en förståelse för hur reflektioner tillför både värde och nya insikter inom detta komplexa område..

Efter utbildningen har du fått ökat självförtroende och praktiska färdigheter för att hantera besvärliga situationer.

Genomförs av Paul Meyer, läs mer här om honom.

Datum: 31 maj, 08:30–10:30
Plats: CONVENDUM, Brahegatan 10

Situationsanpassat Ledarskap®

Vad ska du göra för att få ditt team att prestera bättre?

En av de viktigaste delarna är ett situationsanpassat ledarskap. Vad är det? Hur kan man arbeta med modellen? Hur lång tid krävs och hur märks resultatet?

Kom till oss den 4 juni på ett kostnadsfritt frukostmöte där temat är Situationsanpassat Ledarskap® som också är världens mest genomförda ledarskapsmodell.

Vi kommer att göra några praktiska övningar för att exemplifiera modellens styrkor och hur man på olika sätt kan arbeta med den. Seminariet leds av Paul Meyer, ledarskapskonsult på Lantella.

Ledarskapsmodellen är baserad på Paul Herseys forskning som bygger på att ledare ska vara flexibla i sitt ledarskap för att möta det behov som individen behöver i en specifik situation.

Det finns en anledning till att 70% av Fortune 500 företagen och mer än 14 miljoner chefer och ledare i världen har använt modellen under åren.

Anmäl dig till seminariet med formuläret nedan. Bjud gärna med en kollega.

Nästa start: 4 juni, 08.00-09.15
Plats: CONVENDUM, Brahegatan 10

För mer information om seminarier och workshops ovan kontakta Renate Viering, VD Lantella.

E-post: renate.viering@lantella.se

Mobil: 070-808 86 44