Ricardo Gomez-Angel, Unsplash

Individual Leadership Program

Leadership for team performance

Individual Leadership Program

Leadership for team performance

Förmågan att leda team är fundamentet för alla som strävar efter att bli en bättre ledare. Oavsett om du leder globala virtuella team, arbetsgrupper, hanterar projekt eller ansvarar för affärsenheter, utvecklar Individual Leadership Program (ILP) – Leadership for team performance ditt ledarskap och din förmåga att få ditt team att prestera bättre. Deltagarna kommer från olika verksamheter med olika nivå av erfarenhet och med varierande chefsnivåer för att skapa en dynamisk och stimulerande inlärningsprocess. Undervisningen bygger på ömsesidigt lärande genom unik mångfald, öppenhet och dialog och leds av programledare med gedigen chefserfarenhet och inspirerande pedagogisk förmåga. Programmet är baserat på erfarenheter från företagsledande chefer och evidensbaserad forskning.

Utbildningsdagarna kretsar runt tre huvudteman:

 • Göra rätt saker är viktigare än att göra saker rätt
 • Få din grupp att bli ett högpresterande team
 • Ett gott ledarskap kräver god kommunikation och skapande av inre motivation

Målgrupp

Programmet vänder sig till chefer inom olika verksamheter – etablerade och nystartade – privata och offentliga. Upplägget bygger på deltagare på olika ledarskapsnivåer, från första linjens chef till företagsledande nivå – både nya och erfarna. Denna unika mångfald skapar ett engagerande lärande och erfarenhetsutbyte utifrån olika perspektiv och bakgrund.

Målsättning

 • utveckla ditt ledarskap för att få ditt team att prestera bättre
 • förbättra din förmåga att hantera ditt team och gruppdynamik
 • utnyttja mångfald, skapa samsyn runt beslutsfattande, ge feedback och hantera konflikter och svåra situationer
 • ökad förståelse för vad som är avgörande för ditt teams framgång

Programupplägg

Vi förstår chefens utmaningar och i vårt program kommer du att få både ny kunskap och praktisk träning. Det krävs rätt medel för att motivera och leda medarbetare mot bättre resultat. Utbildningen innehåller konkreta träningssituationer där deltagarna får tillämpa nyvunna kunskaper samt dela erfarenheter och reflektioner. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig säkrare i din roll som ledare.

Programmet innehåller verkliga case från deltagarna, rollspel, coachning och djupgående diskussioner med programledaren och deltagarna. Detta förbättrar inlärningen och ger dig en personlig handlingsplan för fortsatt lärande när du är tillbaka till arbetet.

Ur innehållet

 • Tillit – förutsättning för ett effektivt team
 • Lär känna dig själv och dina kollegor
 • Hitta ditt unika ledarskap
 • Ledarskap genom förväntningar
 • Feedbackkultur
 • Konflikthantering och samtal om svåra saker
 • Coachande ledarskap
 • Förändringsledning
 • Värderingar som styrinstrument

Inför starten

 • Programledaren bokar in ett möte med varje deltagare i ett enskilt samtal. Samtalet syftar till att primärt förstå deltagarens utmaningar i sitt ledarskap och gruppen som deltagaren verkar i för att utifrån det skräddarsy upplägget.
 • Deltagaren kommer att få en handfull frågor att reflektera över som skickas till Lantella.

De två första punkterna ger också utrymme dilemman som kommer att användas praktiskt under utbildningen.

Chefsforum

Det är oerhört viktigt att närmaste chef är involverad i utvecklingsprocessen som deltagaren går in i. HR har också en viktig supportfunktion när det gäller att skapa en fortsatt positiv utveckling att bygga vidare på och förstärka de lärdomar som deltagaren får.

Inför starten anordnar Lantella ett seminarium som vi kallar ”Chefsforum”. Seminariet syftar till att ge deltagarnes närmaste chef och HR en förståelse för vad deltagaren kommer att vara med om under utbildningen och att skapa förutsättningar så deltagaren får bästa möjliga stöd för att förverkliga och tillämpa alla nya kunskaper, insikter och färdigheter.

Chefsforumet leds av programledaren Paul Meyer och Renate Viering, VD Lantella.

Renate Viering, VD på Lantella

Omfattning

Utbildningen består av 2+2 dagar på internat med övernattning samt en halvdag digitalt på distans mellan de båda modulerna. Före, mellan och efter modulerna utförs individuellt arbete.

2 + 1/2 + 2 dagar med övernattning

Programavgift

42 000 SEK. Kost och logi på Steningevik i Stockholm tillkommer med totalt 7 830 SEK. Moms tillkommer på samtliga priser.

Programstarter

 • Modul 1: 6–7 mars 2024 (med övernattning)
 • Modul 2: Halvdag digitalt (datum bestäms under första modulen)
 • Modul 3: 16–17 april 2024 (med övernattning)
 • Modul 1: 14–15 maj (med övernattning)
 • Modul 2: Halvdag digitalt (datum bestäms under första modulen)
 • Modul 3: 25–26 juni (med övernattning)

Håll utkik efter fler starter och tillfällen på engelska.

Programledare

Paul Meyer har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är också utbildad behörig gymnasielärare. Han startade sin karriär inom finansbranschen, där han hade olika befattningar i Stockholm, London och Moskva. Han var verksam inom trading, riskkontroll och försäljning av aktierelaterade produkter. Han hade i sina olika befattningar ledaransvar över grupper som rapporterade till honom. Efter 16 år i denna bransch sadlade Paul om till att bli gymnasielärare, något han alltid hade drömt om. Han arbetade sammanlagt 11 år på Danderyds Gymnasium som lärare i matematik, ekonomi och ryska. Idag undervisar Paul i ledarskap och använder då en kombination av teori, sina pedagogiska färdigheter och tidigare arbetslivserfarenheter.

Advisory Board

Under programmet kommer också Håkan Samuelsson, styrelseordförande på Polestar att medverka. Håkan kommer att berätta om sitt ledarskap och också medverka i diskussionerna kring praktiska dilemman från deltagarnas verksamhet.

Individuell Coaching (tilläggspaket)

För att få ytterligare stöd att befästa de nyvunna kunskaperna och insikterna som deltagaren fått under programmet finns möjlighet att boka ett individuellt coachingpaket. Tillfällena kan utnyttjas omgående, under eller avslutat program. Kontakta oss för mer information.

Har du frågor eller funderingar kring programmet?

Maila oss eller ring +46 70-780 88 64

Anmälan

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till heldagsutbildningen – Individual Leadership Program – Leadership for team performance.

Har du frågor eller funderingar maila till info@lantella.se

Deltagarinformation

Fakturering

T ex koder för e-faktura, avdelning mm.