Allmänna villkor

öppna utbildningar Lantella

 

Fakturering
Avgiften för utbildningen faktureras senast 30 dagar innan utbildningen startar med 30 dagar betalningsvillkor. Vid anmälan senare än 30 dagar före utbildningsstart gäller att betalning skall ske senast dagen före start. Mervärdesskatt tillkommer på angivna programavgifter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokningsvillkoren gäller oavsett anledning och att flytta fram sitt deltagande är en avbokning. Vid eventuellt förhinder att delta i utbildningen skall detta omgående skriftligen meddelas oss. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person inom organisationen efter samråd med Lantella.

Om- och avbokning
… senast 30 dagar före utbildningsstart återbetalas hela avgiften.
… 29–0 dagar före utbildningsstart återbetalas ingen avgift.

Reservation för ändringar
Om någon utbildning inte skulle samla tillräckligt många deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp starten eller ställa in. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare till programledaren. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande programledare, lokal, litteratur, etc. Lantella ansvarar inte för kostnader som kan uppstå för deltagaren på grund av flyttat, ändrat eller inställt program.

Program i internatform samt kostnad för kost och logi

Program som genomförs i internatform förläggs till en anläggning i eller nära den stad som anges vid respektive starttillfälle. Vissa obligatoriska aktiviteter är förlagda till kvällstid.

I samband med anmälan reserverar Lantella en internatplats, om inget annat avtalats och betalas av deltagaren på plats vid utcheckning. Deltagaren ansvarar för att avboka sin eventuella internatplats på konferensanläggningen, samt täcka eventuella kostnader till följd av att den avbokas. Konferensanläggningen tillämpar branschregler vad gäller av- och ombokningar, innebärande att om av- eller ombokning sker senare än oftast sex (beroende på anläggning) veckor före ankomst, medför detta en kostnad för deltagaren. Av- eller ombokning sker direkt till respektive konferensanläggning.

Oktober 2023