Michael Fenton, Unsplash

Lantella Ledarskapscoaching

Ett utvecklande stöd i ledarskapet

Lantella Ledarskapscoaching

Ett utvecklande stöd i ledarskapet

Utmaningarna som ledare möter i dagens arbetsliv är många och det är svårt att klara av allt själv och hitta rätt utvecklingsstöd som behövs. Att vara chef kan vara roligt och givande men också kännas tungt och ensamt.

Tillsammans med andra ledare från olika branscher och erfarenheter skapas en trygg plats där du kan öppet dela dina upplevelser, utmaningar, frustrationer och glädjeämnen som ledare. Du får också kollegial coaching, uppriktig återkoppling som fördjupar din förståelse av dig själv som ledare.

Du får också en möjlighet att bli uppdaterad inom ledarskapsområdet, utbyta erfarenheter och bygga värdefulla kontakter.

Vad är Lantella Ledarskapscoaching?

En grupp av 10–12 chefer träffas regelbundet för att utveckla det egna personliga ledarskapet genom djupare erfarenhetsutbyte. Dessa möten förbereds och leds av erfarna programledare. Gruppens sammansättning är chefer på olika nivåer, erfarenheter och branscher vilket ger en unik möjlighet att öppet och konfidentiellt utbyta erfarenheter, få nya insikter och att lära av andra.

Upplägg

Det första mötet (heldag) planeras för att lära känna varandra och förstå varandras ansvar, personligheter och utmaningar. De följande tre halvdagarnas innehåll planeras därefter baserat på deltagarnas egna dilemman och utmaningar tillsammans med programledaren. Deltagarna blir därigenom aktiva och lyfter konkreta situationer från den egna verksamheten kopplat till ansvaret. Genom att både ge och ta emot feedback skapas en unik erfarenhets- och kunskapsdialog som hjälper dig att lösa konkreta utmaningar du står inför.

Lantella förbereder mötena, tar fram underlag och material samt leder diskussionen.

Exempel på innehåll

 • Organisationsutveckling och förändringsarbete
 • Hur leder vi generationen Y och Z
 • Hur få ditt team att prestera bättre
 • Konflikthantering
 • Leda på distans
 • Hur delegera uppgifter och ansvar
 • Hur skapa engagemang
 • Kulturbyggande

Så här går du med

När du anmält dig till Lantellas Chefsnätverk kommer programledaren genomföra ett personligt samtal med dig. Syftet med samtalet är att få en bild av var du befinner dig och har för målsättning framåt i ditt ledarskap.

Du anmäler dig med hjälp av formuläret nedan.

Renate Viering, VD på Lantella

Fakta

 • 10–12 deltagare
 • Leds av en erfaren programledare
 • 4 träffar/år
 • Träffarna består av workshops, gruppdialoger och diskussioner
 • Full sekretess
 • Träffarna sker centralt i Stockholm

Datum

Tillfälle 1

15 okt, kl 9-16

Tillfälle 2

** kl 9-13

Tillfälle 3

** kl 9-13

Tillfälle 4

** kl 9-13

** Datum för tillfälle 2–4 bestäms gemensamt av gruppen vid första tillfället.

Kostnad

32 000 kr per person exkl. moms.

Ingår: lunch för heldagen, material, fika och kaffe.

Kontakt

Kontakta mig gärna för frågor eller funderingar kring nätverket.
Mail: info@lantella.se
Tel. +46 70-780 88 64

Anmälan

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till – Lantella Ledarskapscoaching.

Har du frågor eller funderingar maila till info@lantella.se

Deltagarinformation

Fakturering

T ex koder för e-faktura, avdelning mm.