Sveaskog utvecklar ledarskapet tillsammans med Lantella

Sveriges största skogsägare, Sveaskog ansvar för vår skog i dag och för framtiden.

Sveaskog utvecklar, tillsammans med Lantella Ledarskap, ledarskapet inom företaget. Att vara chef och ledare på Sveaskog innebär att man med stort hjärta och engagemang når resultat genom andra. Genom praktiska ledarskapsverktyg och personlig utveckling levandegörs företagets målsättningar och värderingar. Beprövad ledarskapsträning och forskning på ledarskaps knyts till de vardagsnära ledarskapssituationerna. Tydliga förväntningar, mål, fokus, ansvar, tillit och utveckling är nyckelord för ledarskapet inom Sveaskog.